Hvad tilbyder jeg?

Individuel terapi

Har du udfordringer i dit liv, eller ønsker du at udvikle dig personligt, kan et terapiforløb være en god støtte og hjælp.

Sammen vil vi arbejde med det, der optager dig, og jeg vil som terapeut støtte dig i at finde ind til kernen af dine problematikker.

Terapien skal hjælpe dig med:

  • at forstå dig selv bedre
  • at lære at dig at udtrykke dig på en måde, så du bliver tilfreds
  • at opdage de forhindringer i dig, som hæmmer dig i at leve dit liv, som du ønsker

Parterapi

Der er mange gode grunde til, at vi kan opleve problemer i vores parforhold. Forskellig baggrund, kultur og erfaring med nærhed (eller mangel på samme) sætter sit præg på den måde, vi indgår i nære relationer.

Og parforholdet er oftest en af de næreste relationer vi indgår som voksne, og dermed også den relation, hvor vi naturligt kan komme til at opleve flest besværligheder.

Oplever I som par at jeres forhold ikke fungerer tilfredsstillende, jeres kommunikation ikke virker hensigtsmæssig eller står I midt i en krise, kan det være en hjælp at indgå i et parterapeutisk forløb.

Måske er I ikke i krise, men ønsker at blive klogere på, hvorfor I hver især reagerer, som I gør. Og på hvordan I kan blive bedre til at forstå jer selv og hinanden.

Parterapien er et samtaleforløb, hvor vi i en åben dialog vil drøfte de udfordringer I oplever I jeres forhold. I vil få mulighed for at lære hinandens styrker og svagheder at kende, og få redskaber til at arbejde med jeres forhold.