Hvem er jeg?

 Hvem er jeg?

Jeg er et menneske, som interesserer sig levende for hvorfor vi føler, tænker og handler som vi gør. Jeg har på egen krop og sind mærket, hvilken forskel det kan gøre, at blive oplevet og mødt præcis som den jeg er.

I min verden er det aldrig for sent at få det bedre med sig selv og andre.

Det er aldrig for sent at få et godt liv.

Mig som psykoterapeut

I mig møder du en terapeut med den faglige ballast i orden og en levende interesse for dig. Du møder også et medmenneske, som har mærket livet på godt og ondt, og som kan møde dig med stor empati, der hvor du befinder dig.

Jeg tager altid udgangspunkt i dig, og lægger stor vægt på, at du føler dig tryg, hørt, set og forstået, præcis som du er.

Erfaring

Jeg har en baggrund indenfor sprog og markedsføring. Jeg har beskæftiget mig med ledelse, kommunikation og medmenneskelige relationer igennem hele mit arbejdsliv.

Under min uddannelse har jeg opbygget en psykoterapeutisk praksis, hvor jeg har arbejdet med klienter med stress, misbrugsproblematikker, livskriser, senfølger af incest, traumer, voldsramte og på anden vis mennesker med behov for støtte.

Jeg har løbende modtaget supervision, ligesom jeg selv har været i egenterapi.

Tavshedspligt, etiske regler og supervision

Jeg er medlem af dansk Psykoterapeutforening og følger deres etiske regler og har tavshedspligt. Jeg har løbende supervision, for at du modtager faglig og kvalificeret psykoterapi.

Uddannelse

2017: Certificeret Dynamisk Relationsorienteret Psykoterapeut ved Psykoterapeutuddannelsen A/S. Medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

2015: Afsluttet 2-årig grunduddannelse ved Institut for Gestaltanalyse, Bjødstrup